KNJIGA
Slavko Ciglenečki, Zvezdana Modrijan in Tina Milavec: Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku = Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum
49 € (na voljo v knjigarni AZIL)
Slavko Ciglenečki, Zvezdana Modrijan in Tina Milavec: Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku