VODSTVO PO RAZSTAVI
Klavdij Zornik: Risbe, slike s Primorske
Galerija Vena Pilona, Ajdovščina | 25. 4. | 17.00 | 1,50 € --> 2,50 €
Vodstvo po razstavi Klavdija Zornika: Risbe, slike s Primorske