KNJIGA
Začetek in konec raziskovanj grobišča pri Župni cerkvi v Kranju (1953 in 2011−2013) = The beginnning and end of exploration at the Župna cerkev cemetery in Kranj (1953 and 2011−2013) (ed. Andrej Pleterski)
39,00 € (na voljo v knjigarni AZIL)
Začetek in konec raziskovanj grobišča pri Župni cerkvi v Kranju (1953 in 2011−2013)