KOMENTIRANI OGLED
komentirani ogled razstave Ivan Cankar in Evropa, komentira: mag. Marcel Štefančič
Galerija Cankarjev dom | 7. 2. | 19.00 | 4,00 € --> 6,00 €


Komentirani ogled razstave Ivan Cankar in Evropa