ZADNJE JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI
Andrej Perko: Mi hočemo živeti
Pilonova galerija, Ajdovščina | 20. 1. | 17.00 | 1,50 € --> 2,50 €
Zadnje javno vodstvo po razstavi Andrej Perko: Mi hočemo živeti