KNJIGA
Tomaž Toporišič: Medmedijsko in medkulturno nomadstvo: O vezljivosti medijev in kultur v sodobnih uprizoritvenih praksah
19,90 € (na voljo v Knjigarni Filozofske fakultete)
Tomaž Toporišič: Medmedijsko in medkulturno nomadstvo: O vezljivosti medijev in kultur v sodobnih uprizoritvenih praksah