KNJIGA
Avgust Lešnik:  Rdeča mavrica - Delavska socialistična gibanja na razpotjih - 1848-1918-1948
29,90 € (na voljo v knjigarni Filozofske fakultete)
Avgust Lešnik: Rdeča mavrica – Delavska socialistična gibanja na razpotjih – 1848-1918-1948