ČLANEK
Matic Ferlan: Na sceni: 1. ŠUS – Študentski umetniški sejem 
artfiks.kunsthisterik.net ǀ online
Matic Ferlan: Na sceni: 1. ŠUS – Študentski umetniški sejem