PREDAVANJE
dr. Katra Meke: Beneško baročno slikarstvo na Kranjskem in Štajerskem. Naročniki in zbiralci.
Avditorij, NG, LJ | 9. 10. | 18.00 | brezplačno
dr. Katra Meke: Beneško baročno slikarstvo na Kranjskem in Štajerskem. Naročniki in zbiralci.