OTVORITEV RAZSTAVE
Miha perne: Something old, something new, something borrowed, something blue
Galerija Dobra Vaga, LJ | 11. 9. | 19.00
Miha perne: Something old, something new, something borrowed, something blue