ČLANEK
Miloš Kosec: Graditeljeva zločin in kazen
outsider.si ǀ online
Miloš Kosec: Graditeljeva zločin in kazen