ČLANEK
Maja Šučur: Folkloristka: Preroško besedilo ljudske balade
dnevnik.si ǀ online
Maja Šučur: Folkloristka: Preroško besedilo ljudske balade