VODSTVO
Vodstvo po razstavi Sodobno slovensko slikarstvo – Druga generacija Emerik Bernard, Metka Krašovec, Živko Marušič, Marko Jakše
Pilonova galerija Ajdovščina | 2. 8. | 17.00 | 1,50 € -->
Vodstvo po razstavi Sodobno slovensko slikarstvo – Druga generacija Emerik Bernard, Metka Krašovec, Živko Marušič, Marko Jakše