KNJIGA
54. SSJLK. 1918 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (ed. Mojca Smolej)
centerslo.si ǀ online ali 13,00 € (na voljo v knjigarni Filozofske fakultete)
54. SSJLK. 1918 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (ed. Mojca Smolej)